Cách mạng 4.0, tránh việc nhiều người chưa biết làm gì?

Yêu cầu thứ hai là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ ưu tiên và quản lý, khai thác, vận hành kết cấu hạ tầng KTXH, toàn bộ ngành kinh tế,

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, Chính phủ nghe báo cáo chuyên đề về cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, hay còn gọi là cuộc , trong đó nêu ra các thách thức và cơ hội đối với Việt Nam, đề xuất các chính sách và giải pháp để tận dụng các cơ hội này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, nói về cuộc cách mạng 4.0 thì Việt Nam không bi quan, vì có nhiều tiềm năng, lợi thế, nhưng cần làm rõ xem các lợi thế, các thời cơ và thách thức đó là gì mới có thể tham gia cuộc cách mạng này thành công.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: “4.0 không phải chỉ là việc của riêng Chính phủ hay việc riêng của các viện nghiên cứu, mà đây là việc của toàn xã hội, tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống xã hội, kể cả chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh. Các viện nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học, mọi doanh nghiệp và người dân cùng chung tay tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng 4.0, để đổi mới sáng tạo, có nhiều tư duy, sáng tạo mới để đưa đất nước có bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội đất nước”.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Các Viện nghiên cứu, trước hết là hai Viện hàn lâm, các chuyên gia, nhà khoa học, mọi doanh nghiệp và người dân cùng chung tay tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng 4.0, để đổi mới sáng tạo, có nhiều tư duy, sáng tạo mới để đưa đất nước có bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội đất nước”.

“Tôi đề nghị các cần nhận thức rõ, tập trung hơn vào việc này, tránh tình trạng chỗ nào cũng nói cách mạng 4.0, nhưng hỏi làm gì cho bản thân Bộ mình, ngành mình thì không ai biết rõ ràng” – Thủ tướng lưu ý.

“Không để lỡ tàu 4.0”

Tại cuộc họp báo diễn ra sau phiên họp của Chính phủ, trao đổi thêm về vấn đề này Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cơ hội đem đến cho Việt Nam rất lớn. Tuy nhiên, thách thức ở đây cũng không hề nhỏ. Bộ Chính trị, Chính phủ cũng đang rất quan tâm đến việc này.

Thực tế, trong các nghị quyết của Đảng cũng ở mức độ này mức độ khác đề cập đến tất cả các lĩnh vực của cuộc cách mạng 4.0 này.

Nói về nhiệm vụ đặt ra hiện nay, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, hôm nay tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải tăng tốc phát triển hạ tầng thông tin trên cơ sở bảo đảm tính kế thừa và tận dụng những thành tựu, kết quả đã có, phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển trong các lĩnh vực. Trong đó phải ưu tiên CNTT và truyền thông, coi đây là hạ tầng của hạ tầng trong sự phát triển, của cuộc cách mạng công nghiệp này để làm thế nào đó kết hợp đột phá trong phát triển những mục tiêu cao hơn, tốc độ nhanh hơn.

Yêu cầu thứ hai là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ ưu tiên và quản lý, khai thác, vận hành kết cấu hạ tầng KTXH, toàn bộ ngành kinh tế, coi thúc đẩy công nghệ ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lộ trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa từng ngành, từng lĩnh vực.

Nhiệm vụ sau nữa là phát triển công nghiệp công nghệ thông tin truyền thông có giá trị gia tăng và chủ động gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu và đáp ứng nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu ra thị trường thế giới…

Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực hiệu ứng, hiệu quả quản lý sử dụng hệ thống hạ tầng và nội dung thông tin để phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, phát triển năng lực CNTT quốc gia để làm chủ, đáp ứng yêu cầu cung cấp trao đổi thông tin trong xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin chủ quyền quốc gia về không gian mạng.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ KH- CN là đầu mối chủ trì, phối hợp với Bộ TT-TT và Bộ GD-ĐT xây dựng kế hoạch, triển khai cuộc cách mạng công nghệ 4.0 tại Việt Nam, từ nay đến cuối năm sẽ có báo cáo đánh giá việc triển khai.

“Hiện nay Bộ KHCN đã chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT và Bộ GD&ĐT xung quanh đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng để đảm bảo chúng ta bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này không bị bỏ lỡ con tàu khi chúng ta bước lên tàu, chúng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng trường và phát triển” – Bộ trưởng TT-TT nói.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *