nên mua tivi gì để treo tường

Thắc mắc: Mua ti vi cong hay phẳng để treo tường?

Hơn nữa, ti vi treo tường chỉ phát huy tác dụng khi bạn ngồi chính diện. Nếu ngồi ở góc nghiêng thì chất lượng hình